BUSINESS AREA

业务领域

系统简介
      湖北众堃科技提供的"二次加压泵站智能化供水系统”是具有完全自主知识产权的控制系统。采用双系热冗余的快速自动切换模式,能更安全、更可靠应用于城市供水的系统。
 
系统构成
       ◎ 监控及数据采集子系统(SCADA )
       ◎ 自诊断维护子系统(SDM )
       ◎ 人机界面子系统(HMI)
       ◎ 网络冗余子系统(RNET)
       ◎ 上位机监控子系统(PCMS )


系统构架

1595835613(1).png


系统功能清单

系统功能清单.png

术特点
      实时监控,全局把控降低隐患
      安防报警,及时响应快速处置
      能耗分析,优化策略节能降耗
      计划巡检,运维工作长效发展
      压力分布,各区压力实时查看
      数据分析,合理评估管理现状

应用场景

应用场景 (1).png    应用场景 (2).png