BUSINESS AREA

业务领域


1596080560(1).png


平台简介
       ◎ 建设"云(计算)+网(物联网)+X (应用)"智能居住新环境,其中X代表多种可能,丰富的应用场景和功能.
       ◎ 管理和服务相结合,借智借力,引领保障住房未来发展的新方向。 通过新技术、新管理、新运营、新服务等"四新”构建物联网社区,建立信息共享机制,提高智能化管理服务水平,建立新保障房模式。


2.png1.png

平台特色
       ◎ 新技术以创新技术打造物联社区 

       ◎ 新管理以智能场景提升管理效率
       ◎ 新运营以数据分析提高运营能力 

       ◎ 新服务以简单便民提升生活品质