BUSINESS AREA

业务领域

系统简介

      湖北众堃科技股份有限公司提供的"铁路道口无人值守智能控制系统"是具有完全自主知识产权的控制系统,采用双系热冗余的快速自动切换模式,能更安全、更便捷、更可靠的应用于平交铁路道口的系统。


系统架构

1595842192(1).png


系统构成

       ◎ 监控及数据采集子系统          ◎ 联锁逻辑处理子系统         ◎ 人机界面子系统          ◎ 上位机调度子系统          ◎ 自诊断维护子系统         ◎ 网络冗余子系统         ◎ 电源冗余子系统


智能化场景应用


场景智能化应用.png


自动化技术优势

      道口智能联动:道口设备自动识别列车到达情况;通过无线设备将道口视频画面实时传送给列车,列车通过道口情况判定是否减速,从而提高安全等级。

      设备双机冗余:传感器、处理器、网络都采用双机冗余设计,确保安全万无一失。自诊断子系统:设备情况自行快速诊断故障,从而大幅度降低排除故障时间,节约运维成本。